مهر 18 1401صلاحیت-دادگاه-انقلاب

صلاحیت دادگاه انقلاب

در مهر 18, 1401توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 1489

دادگاه انقلاب جز دادگاه های کیفری محسوب می شود که می توان گفت این دادگاه جز مراجع مهم محسوب می شود زیرا در این دادگاه به جرایم مهمی رسیدگی می شود. دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. دادگاه انقلاب به طور کلی با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود. مگر برای رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است که در این صورت با دادگاه دارای یک رئیس و دو مستشار است که با دو عضو هم دادگاه برگزار می شود.


صلاحیت دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب به جرایمی رسیدگی می کند که در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده است.


ماده ۳۰۳ قانون آیین دارسی کیفری بیان می کند:


« به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:


جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.»

وقتی از جرایم علیه امنیت صحبت می کنیم، منظورمان طیف وسیعی از جرایم در قانون مجازات است مثل جاسوسی، ترور، تبانی به قصد تخریب نظام جمهوری اسلامی و… که در قانون مجازات اسلامی بخش جرایم علیه امنیت را در بر می گیرد.

موارد که بموجب قوانین دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب است

به جرایم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان ­یافته و حرف ه­ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به جرایم موضوع قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

همچنین مواردی در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است:


«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری‌ ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌ های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»


سایر مواردی که به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است. مانند :

ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳

‌(این ماده بیان میدارد جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی مکلف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی م معین نماید.)


۲٫تبصره ی ۶ قانون اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴


(به جرائم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد مخدر در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.)


۳٫ماده ی ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲


(ماده ی ۴۴ نیز بیان میدارد که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. )


ماده ی۱۱ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امو سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶

(این ماده نیز رسیدگی به جرایم موضوع قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند را در صلاحیت دادگاه های انقلاب می داند.


علی هذا هر چند دادگاه های کیفری ۲ و دادگاه انقلاب دارای صلاحیت های ذاتی متفاوتی می باشند ولی انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم موضوع جرایم در صلاحیت محاکم مذکور بر عهده ی دادسرایی واحد، تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.

دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایمی که موجب مجازاتی که در بند الف و ب و پ و ت ماده ی ۳۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده با نصاب یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود که با حضور دو عضو هم رسمیت میابد و برای رسیدگی به دیگر موضوعات با حضور رئیس و یا دادرس علی البدل با حضور یک مستشار نیز تشکیل می شود.


ماده ۳۰۲آ.د.ک بیان می دارد که جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد:


الف .جرایمی که موجب ایجاد مجازات سلب حیات می گردند.


ب.جرایمی که موجب حبس ابد می باشد.


پ. جرایمی که موجب مجازات قطع عضو و یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمی به اندازه ی نیمی از یک دیه کامل و یا بیش از آن باشد.


محل استقرار دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل می‌شود؛ مگر اینکه رئیس قوه قضاییه تشکیل آنها را در شهرهای دیگر استان نیز لازم بداند. برای اینکه به دادگاه انقلاب مراجعه کنید تنها کافی است بدانید که شعبه‌ای از آن در شهر محل زندگی شما تشکیل شده است یا نه. اما در تهران برای مراجعه به دادگاه انقلاب باید به خیابان شریعتی، ابتدای خیابان معلم مراجعه کنید.

نظرات
    نظر خود را بنویسید